17 shkurt 2022 – Seanca e dytë informuese mbi thirrjen Recraft the Past Build up the Future


February 18, 2022

Një tjetër takim informues mbi Thirrjen e parë për Propozime në kuadër të Skemës së Granteve të programit EU4Culture!

Pas takimit të djeshëm, sot u mbajt një tjetër takim online me pjesëmarrjen aktive të Organizatave Jofitimprurëse dhe profesionistëve të tjerë të interesuar.

Kolegët tanë ndanë disa njohuri të vlefshme mbi procesin e aplikimit si dhe dhanë shpjegime mbi të gjitha çështjet e ngritura.

Vizitoni faqen tonë të web-it dhe na kontaktoni nëse keni pyetje deri më 22 shkurt 2022.

https://eu4culture.al/call-for-proposals/

Aplikoni deri më 15 mars 2022