Ura e Kurçajt

Sfondi Historik

Në mungesë të burimeve të sigurta historike, historianët besojnë se Ura e Kurçajt është ndërtuar në shekullin XVIII, kohë kur u ndërtuan shumë ura të reja në të gjithë Shqipërinë për të lidhur qendrat kryesore tregtare. Ura e Kurçaj ndodhet në lumin Zezë në fshatin Kurçaj dhe ishte pjesë e një rruge të hershme karvanesh midis Krujës dhe Tiranës përmes Mukjes dhe Zallherrit. Në vitin 1984 ura u shpall monument kombëtar i kategorisë së parë dhe mbahet si dëshmi historike e arritjeve inxhinierike të kohës. Sot, ura është një vend i trashëgimisë historike dhe kulturore që lidh rrugët vendase. Aktualisht, ura nuk është e përshtatshme për asnjë lloj transporti dhe mund të vizitohet vetëm në këmbë.

 

PARA DHE PAS

DËMET DHE PROBLEMATIKAT

 • Shembje e pjesshme e mureve anësore, shkëputje e mureve ballorë dhe prishje e kalldrëmit të urës.
 • Çarjet e hapura favorizuan rritjen e vegjetacionit dhe formimin e patinave biologjike.
 • Shembje e shpatullës së djathtë të urës, përfshirë kalldrëmin dhe harkun, për shkak të tërmetit dhe rrëshqitjeve të dheut.
 • Harqet e brendshme të urës nxorën në pah se llaçi gëlqeror i përdorur për lidhjen e njësive ishte larë nga uji i shiut.
 • Hapja e mbushjes së muraturës e shkaktuar nga tërmeti, lejonte depërtimin e ujit të shiut duke shkaktuar dëme kritike.

 

Puna restauruese e realizuar nga EU4Culture

 • Konsolidimi strukturor i harkut, i mureve anësore dhe i muraturës së harkut duke përdorur materiale dhe teknika tradicionale të përdorura gjatë kohës së ndërtimit origjinal.
 • Detektimi i fugave që mungonin dhe injektimi i çarjeve të imta/zëvendësimi i muraturës në çarjet më të gjera.
 • Rindërtimi i shpatullës së urës që mungon duke përdorur materialet ekzistuese dhe teknikat tradicionale.
 • Restaurimi i kalldrëmit të urës.
 • Shtimi i shkallëve për të mundësuar aksesin nga ura në bregun e lumit.
 • Janë shtuar shtigjet e peisazhit për të lidhur urën ekzistuese me rrugën dhe për të siguruar akses për vizitorët.
 • Devijimi i rrjedhës së ujit përmes instalimit të gabioneve për të mundësuar punimet e argjinaturës dhe restaurimit të lumit dhe për të parandaluar presionin e mëtejshëm të rrjedhës së ujit.