Eja në Kavajë: Projektet e financuara nga EU4Culture promovojnë turizmin kulturor


September 27, 2023

27 shtator 2023

Një nga qëllimet e programit EU4Culture është promovimi i turizmit kulturor. Ai do të nxisë ekonominë vendase dhe do të gjenerojë mundësi të ardhurash për komunitetet që ndodhen pranë siteve të trashëgimisë kulturore që po restaurohen.

Me mbështetjen e programit të granteve EU4Culture, Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes (ACFD) realizoi një video për të tërhequr turistët vendas dhe ndërkombëtarë të zbulojnë plazhet e virgjëra me ujëra të kristaltë, kulinarinë, historinë e pasur, trashëgiminë kulturore si dhe fshatrat piktoreske të Kavajës.

Bëni gati valixhet dhe zbuloni atraksionet e Kavajës!