Nxënësit e Shkollës “Jusuf Puka” Krijojnë Mozaikët e Famshëm të Durrësit me Materiale të Ricikluara