10 Shtator 2021 – Takim në Muzeun Historik Kombëtar