8 shkurt 2022 – Fillimi i punimeve restauruese në Muzeun Etnografik të Krujës