Zyra e UNOPS-it në Shqipëri ka publikuar së fundmi shpalljen e tenderit për “ Restaurimin e Urës së Kurçajt në Krujë”.


September 30, 2021

Klikoni më mëposhtme për të shprehur interesimin tuaj deri më 13 tetor, 2021.