Zyra e UNOPS-it në Shqipëri ka publikuar së fundmi shpalljen tenderit për “Restaurimin e Torrës Veneciane në Durrës”


October 9, 2021

Kryerja e aktiviteteve të kërkuara zbatuese për të siguruar që janë kryer punimet adekuate për Restaurimin e Torrës Veneciane duke përfshirë instalimin e pajisjeve të interpretimit audio vizual deri në pranimin nga UNOPS.

Klikoni më mëposhtme për të shprehur interesimin tuaj deri më 25 tetor, 2021.