Zyra e UNOPS-it në Shqipëri ka publikuar së fundmi shpalljen e tenderit për “Restaurimin e Muzeut Etnografik të Kavajës”.


October 13, 2021

Ju mund të shprehni interesin tuaj për të paraqitur një ofertë në përgjigje të kësaj shpalljeje, në përputhje me kërkesat dhe procesin e përcaktuar në lidhjen e mëposhtme.

Dërgoni propozimet tuaja deri më 28 tetor, 2021.