Zyra e UNOPS-it në Shqipëri ka publikuar së fundmi shpalljen e tenderit për “Restaurimin e Hamamit të Durrësit”.


October 4, 2021

Kryerja e aktiviteteve të kërkuara zbatuese për të siguruar se janë kryer punimet adekuate për Restaurimin dhe instalimin e pajisjeve të interpretimit audio vizual në Hamamin e Durrësit.

Klikoni më mëposhtme për të shprehur interesimin tuaj deri më 18 tetor, 2021.