Tender për “Restaurimin e Ish-Arqipeshkvisë në Delbnisht, Shqipëri”


April 13, 2022

Ish-Arqipeshkvia e qytetit të Laçit është një prej siteve kulturore që do të restaurohet përmes programit EU4Culture financuar nga Bashkimi Evropian, i zbatuar nga UNOPS në
bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës.

Zyra e UNOPS-it në Shqipëri fton kompanitë e interesuara të aplikojnë për këtë tender deri më 27 Prill 2022.
Pjesëmarrja në një takim paraprak dhe inspektimi i vendit është i detyrueshëm.
Ai do të mbahet në orën 11:00 të datës 20 Prill 2022 tek ish-Arqipeshkvia.
Ju lutem paraqisni propozimet tuaja përmes linkut më poshtë deri më 27 Prill 2022:

https://www.ungm.org/Public/Notice/172206