Shpallje tenderi për restaurimin e “Muzeut Etnografik të Krujës”


October 27, 2021

Zyra e Unops në Shqipëri publikoi shpalljen e tenderit për restaurimin e Muzeut Etnografik të Krujës.

Të gjitha kompanitë e interesuara janë te ftuara të paraqesin ofertën e tyre ashtu si përcaktohet në vijimësi deri më 18 nëntor, 2021.

 

Ju lutemi vini re se inspektimi i vendit është i detyrueshëm dhe do të kryhet si më poshtë:

Data: E enjte, 11.11.2021

Ora: 11:00.

Vendndodhja: Muzeu Etnografik i Krujës