“Kryerja e Restaurimit të Kalasë së Ishmit, Shqipëri”


June 21, 2022

Me vendndodhje në Durrës, kalaja është një monument i rëndësishëm i trashëgimisë kulturore e ndërtuar në shekullin XVI.

UNOPS në Shqipëri fton kompanitë e interesuara të aplikojnë për tender deri më 4 korrik 2022.

Pjesëmarrja në një takim sqarues para ofertës dhe inspektimi i vendit është i detyrueshëm për t’u kryer më datë 23 Qershor 2022, ora 14:00 në Kalanë e Ishmit.

Ju lutemi gjeni të gjitha detajet përkatëse në linkun e mëposhtëm: