“Shërbime projektimi për Restaurimin, Rindërtimin dhe Muzealizimin e Muzeut Historik Kombëtar”


June 21, 2022

Me vendndodhje në qendër të Tiranës, Muzeu Historik Kombëtar është një nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore shqiptare.

UNOPS në Shqipëri fton të gjitha kompanitë e interesuara të paraqesin propozimin e tyre brenda datës 11 korrik 2022.

Një takim paraprak është veçanërisht i nevojshëm e do të mbahet në:

6 korrik 2022, ora 12:00, online.

Lutemi gjeni të gjitha detajet përkatëse në linkun e mëposhtëm: