“Shërbime projektimi për Restaurimin, Rindërtimin dhe Muzealizimin e Muzeut Historik Kombëtar”


Me vendndodhje në qendër të Tiranës, Muzeu Historik Kombëtar është një nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore shqiptare.

UNOPS në Shqipëri fton të gjitha kompanitë e interesuara të paraqesin propozimin e tyre brenda datës 11 korrik 2022.

Një takim paraprak është veçanërisht i nevojshëm e do të mbahet në:

6 korrik 2022, ora 12:00, online.

Lutemi gjeni të gjitha detajet përkatëse në linkun e mëposhtëm: