Shpallje tenderi për restaurimin e “Godinës së Institutit të Ish të përndjekurve politikë” në Tiranë.


March 18, 2022

Godina e Institutit të Ish të përndjekurve politikë, në Tiranë është pjesë e siteve të
programit EU4Culture, zbatuar nga UNOPS në bashkëpunim me Ministrië e Kulturës.
Ftojmë kompanitë e interesuara të aplikojnë në tenderin e sapo shpallur për restaurimin e godinës.
Pjesëmarrja në një takim paraprak dhe inspektimi në terren është i detyrueshëm dhe do të mbahet:

Të Mërkurën, 23.03.2022, ora 11:00, Godina e ish-të përndjekurve politikë.
Klikoni në link dhe shprehni interesin tuaj deri më 1 prill 2022.

https://www.ungm.org/Public/Notice/170590