Restaurimi i Teatrit Kombëtar të Kukullave


December 30, 2021

Një tjetër sit do të restaurohet në qytetin e Tiranës fal programit Eu4culture.

Zyra e Unops në Shqipëri ka publikuar së fundmi një tender për “Restaurimin e Teatrit Kombëtar të Kukullave”.

Të gjitha kompanitë e interesuara të paraqesin propozimin e tyre siç përcaktohet në këtë lidhje deri më 24 janar 2022.

 

Ju lutemi vini re se inspektimi i vendit është i detyrueshëm dhe do të kryhet si më poshtë:

Data: E hënë, 10.01.2022

Ora: 11:00.

Vendndodhja: Në Teatrin Kombëtar të Kukullave