Ushtrim kualifikimi i punimeve ndërtimore në kuadër të Projektit “EU4CULTURE”. Mbështetje për rijetësimin e siteve të trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të prekura nga tërmeti në Shqipëri


August 25, 2021

Zyra e UNOPS-it në Shqipëri ka publikuar së fundmi një thirrje për kërkesë për shprehje interesi: “Ushtrim kualifikimi i punimeve ndërtimore në kuadër të Projektit “EU4Culture”. Mbështetje për rijetësimin e siteve të trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të prekura nga tërmeti në Shqipëri”.