Konsolidimi Urgjent i Murit të Pjesës Veriore të Kalasë së Lezhës në Shqipëri


August 14, 2023

EU4Culture fton ofertuesit e interesuar të marrin pjesë në tenderin “Konsolidimi Urgjent i Murit të Pjesës Veriore të Kalasë së Lezhës në Shqipëri”.

Ju lutem  paraqisni ofertat e tuaja përmes Sistemit të Burimeve elektronike të UNOPS nëpërmjet Portalit UNGM dhe për më shumë informacion referohuniudhëzuesit të përdoruesit dhe burimeve të tjera të disponueshme.

Të gjitha ofertat duhet të dorëzohen deri më datë 1 Shtator 2023. Afati për dorëzimin e kërkesave për sqarim është jo më vonë se 5 ditë para mbylljes së afatit të dorëzimit të ofertave.

Informacionet e detajuara mund t’i gjeni në linkun e mëposhtëm.

Klikoni linkun për të mos humbur mundësinë të bëheni pjesë e këtij projekti!