Furnizimi dhe instalimi i pajisjeve IT, mobiljeve dhe pajisjeve të posaçme elektrike për Njësinë e Restaurimit në Galerinë Kombëtare të Arteve në Tiranë


May 4, 2023

Njoftim për Tender!

Në kuadër të Programit EU4Culture, Zyra e Kombeve të Bashkuara për Shërbimet e Projektit (UNOPS) fton ofertuesit e interesuar të marrin pjesë në tenderin “Furnizimi dhe instalimi i pajisjeve IT, mobiljeve dhe pajisjeve të posaçme elektrike për Njësinë e Restaurimit në Galerinë Kombëtare të Arteve në Tiranë”.

Të interesuarit janë të ftuar të dorëzojnë aplikimet duke përdorur Sistemin e Burimeve elektronike UNOPS nëpërmjet Portalit UNGM. Për më shumë informacion referojuni manualit të përdoruesit dhe burimeve të tjera të disponueshme.

Kërkesat për informacion të mëtejshëm duhet të dorëzohen përmes E-Sourcing deri më datë 23 maj 2023, në orën 12:00 UTC.

Klikoni linkun më poshtë dhe aplikoni deri më 31 maj 2023, në orën 12:00 UTC.