16 shkurt 2022 – Seancë informimi mbi Thirrjen e 1-rë për Propozime: “Recraft the Past: Build Up the Future”


February 17, 2022

Së bashku me kolegët e Delegacionit të BE-së dhe Ministrisë së Kulturës mbajtëm sot sesionin e parë informues për Thirrjen e hapur për Propozime në kuadër të Skemës së Granteve, të programit BEpërKulturën.

Pjesëmarrësit u informuan se si mund të përfitojnë si dhe patën mundësinë të bënin pyetje e të ndërvepronin me njëri-tjetrin.

Nëpërmjet Skemës së Granteve ne synojmë të krijojmë mundësi lokale socio-ekonomike dhe kulturore për komunitetet në afërsi të objekteve të trashëgimisë kulturore të programit.

Klikoni në link dhe aplikoni deri më 15 mars 2022.

https://eu4culture.al/call-for-proposals/