Trashëgimia kulturore, “EU4Culture” 590 mijë dollarë për 11 organizata të shoqërisë