Kalaja e Bashtovës

Unike, si i vetmi fortifikim i mbijetuar i shekullit të 15-të i ndërtuar në Ballkanin Perëndimor, kalaja e Bashtovës përfaqëson një sit shumë të vlerësuar. Nëpërmjet rehabilitimit të menduar dhe të synuar, ekziston mundësia për të angazhuar dhe inkurajuar turistët vendas dhe ndërkombëtarë përmes aktiviteteve të shumta dhe promovimit të një burimi kulturor ikonë.

 

Ndërhyrjet e propozuara dhe që synohen të zbatohen për rehabilitimin e kështjellës, në lidhje me Projektin “EU4Culture” përfshijnë kategori të ndryshme si:

PROJEKTIM

Objekti i ruajtjes
– Mbështetje gjeologjike
– Stabilizimi dhe riparimi strukturor
– Ruajtja dhe stabilizimi i platformave të ecjes
– Hyrje e kontrolluar nga një portë
– Dizajni i parmakëve mbrojtës
– Peizazhi urban rreth sitit duhet të sigurojë hapësirën për aktivitete në natyrë
– Planifikimi i menaxhimit të riskut nga fatkeqësitë
– Programi dhe planet e mirëmbajtjes

Infrastruktura
– Sistemi elektrik
– Sistemi i mbikëqyrjes dhe sigurisë
– Qendra e vizitorëve dhe interpretimit duke përfshirë të gjitha shërbimet (tualete, kafene, dyqan suvenirësh/produktesh tradicionale)

KONSULTIMET DHE PROJEKTIMI

Objekti i rijetësimit
– Interpretimi interaktiv i historisë së kështjellave dhe zonës më të gjerë – “trashëgimia e lidhur”
– Interpretimi dixhital i historisë së kështjellës në dispozicion për shikim në distancë
– Identifikimi, angazhimi dhe mbështetja e prodhuesve dhe artizanëve vendas për dyqanet e suvenirëve dhe prodhimeve tradicionale
– Konkurs për universitetet në të gjithë vendin për të angazhuar zërin e të rinjve
– Brendimi dhe identiteti vizual
– Mundësi kryesore për trajnimin dhe rigjallërimin e aftësive/teknikave tradicionale

MENAXHIMI DHE PLANI I BIZNESIT

Menaxhimi
– Projektimi i kështjellës dhe një strukture për menaxhimin e vizitorëve dhe funksionet për angazhimin lokal
– Futja e sistemit të biletarisë dhe analizimi i mundësive shtesë për gjenerim të ardhurash
– Paketimi dhe promovimi i sitit krahas atraksioneve të zonës (Parku Kombëtar i Divjakës)
rritja e të ardhurave që mbahen për funksion të qëndrueshëm
stimulimi i krijimit të të ardhurave shtesë nëpërmjet shtimit të aktiviteteve ekonomike

GRANTET
Komponenti socio-ekonomik lokal (skemat e granteve dhe trajnimi në praktikë)
– Konkurs për universitetet e Shqipërisë për sugjerimin e propozimeve të funksioneve të kalasë; propozimet për brendimin e promovimit të kështjellave si site të trashëgimisë kulturore; propozime për konceptet e rrëfimit dhe interpretimit