Muzeu Arkeologjik në Durrës

Muzeu Arkeologjik është një element thelbësor i qasjes së “trashëgimisë së lidhur” me vizibilitetin kulturor në Durrësin e lashtë. Për më tepër, muzeu është një burim me rëndësi arkeologjike ndërkombëtare.

Duke marrë parasysh kushtet ekzistuese, ndërtesa ka pësuar dëmtime në shumë lokacione për shkak të tërmetit. Në disa lokacione, struktura mbajtëse është prekur. Fasada, dritaret dhe sipërfaqet e brendshme gjithashtu pësuan dëmtime të vogla; Mungesa e përgjithshme e mirëmbajtjes është gjithashtu e dukshme kudo, veçanërisht në katet e sipërme dhe zonat e pasme/të jashtme;

Rijetësimi i propozuar ofron mundësinë që siti të jetë në pararojë të muzeologjisë dhe konservimit, duke zbatuar gjithashtu një model të qëndrueshëm biznesi.

Ndërhyrjet e propozuara dhe që synohen të zbatohen për rehabilitimin e Muzeut, në lidhje me projektin “EU4Culture” përfshijnë kategori të ndryshme si:

 

PROJEKTIM

Objekti i ruajtjes
– Stabilizimi strukturor i strukturës së parafabrikuar të betonit
– Riparimi i sipërfaqeve të brendshme
– Projektimi për ekspozita të përkohshme dhe shfrytëzimi i tarracave të sipërme të hapura
– Menaxhimi i riskut nga fatkeqësitë
– Programi dhe planet e mirëmbajtjes

Infrastruktura

– Përmirësimi i instalimeve elektrike për ndriçimin
– Përmirësimi i sistemit të mbikëqyrjes dhe sigurisë
– Përmirësimi i sistemit të ngrohjes dhe ajrimit
– Përmirësimi i shërbimeve të vizitorëve dhe objekteve të magazinimit dhe konservimit të muzeut
– Peizazhi urban rreth muzeut për të ofruar hapësirë ​​të përshtatshme për aktivitete në natyrës
– Shëndeti dhe siguria, evakuimi në raste emergjencash, alarmet nga zjarri dhe mbrojtja

KONSULTIMET DHE PROJEKTIMI

Objekti i rijetësimit

– Krijimi i përmbajtjes për interpretim dixhital
– Interpretimi përmes prekjes dhe krijimi i përgjithshëm i aksesit universal
– Identifikimi, angazhimi dhe mbështetja e prodhuesve dhe artizanëve vendas për ngjarje që kanë të bëjnë me demonstrimin e teknikave tradicionale të prodhimit dhe të ngjashme me to
– Brendimi dhe identiteti vizual

MENAXHIMI DHE PLANI I BIZNESIT

Menaxhimi

– Projektimi i strukturës për menaxhimin e vizitorëve dhe funksionet për angazhimin lokal
– Funksione shtesë, kafene; librari; dyqan suvenirësh
– Projektimi i aspekteve të ngjarjeve dhe aktiviteteve për të gjitha moshat dhe grupet e interesit

GRANTET

Komponenti socio-ekonomik lokal (skemat e granteve dhe trajnimi në praktikë)

– Angazhimi i programit master të Universitetit të Tiranës për menaxhimin e trashëgimisë kulturore në skemën e trajnimit të vazhdueshëm praktik në lidhje me ekspozitat muzeale; në krijimin e përmbajtjes së ekspozitës, në menaxhimin e koleksionit dhe menaxhimin në përgjithësi