UNOPS po rekruton një Specialist Komunikimi Ndërkombëtar, në Tiranë.


October 14, 2021

Ne jemi në kërkim të profesionistëve krijues, të fokusuar në rezultate, me aftësi në një sërë disiplinash.

Ju inkurajojmë të aplikoni nëse keni përvojë në komunikim, brandim dhe/ose përvojë në fusha të ngjashme që lidhen ngushtë me përgjegjësitë e këtij pozicioni.

Lexoni njoftimin e plotë dhe aplikoni deri më 26 tetor, 2021.