Teknik Specialist- Inxhinier Ndërtimi


November 8, 2021

Jeni të interesuar të bashkoheni me ekipin tonë?

UNOPS po rekruton një Teknik Specialist Inxhinier Ndërtimi – në qytete të ndryshme shërbimi, Shqipëri. Ne jemi në kërkim të profesionistëve krijues, të fokusuar në rezultate, me aftësi në një sërë disiplinash. Ju inkurajojmë të aplikoni nëse keni përvojë në mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit dhe të trashëgimisë kulturore.

Shfrytëzoni mundësinë tuaj dhe aplikoni deri më 12 nëntor, 2021