Takimi i palëve të interesit me autorët e Mozaikut të Muzeut Historik Kombëtar