Seancë informimi mbi Thirrjen e 1-rë për Propozime: “Recraft the Past: Build Up the Future”