Seanca e dytë informuese mbi thirrjen Recraft the Past Build up the Future