Pajisje të reja të teknologjisë së lartë për Qendrën Sotir Kolea, aneksin e Bibliotekës Kombëtare