10 Qershor 2022 – Komiteti Drejtues i programit EU4Culture rithekson prioritetet strategjike në zbatimin e tij