26 Tetor 2022 – Seanca e Tretë Informuese mbi Thirrjen e 2-të për Propozime: “Recraft the Past: Build Up the Future 2”