2 Mars 2022 – Vizitë në mozaikun e Muzeut Historik Kombëtar