19 maj – Vizitë në Torrën Veneciane dhe Kishën e Rodonit