18 shkurt 2022 – Fillimi i punimeve restauruese në Torrën Veneciane