16 Maj – Vizitë në Muzeun Historik Kombëtar dhe Teatrin Kombëtar të Kukullave