14 organizata të shoqërisë civile fitojnë grante në kuadër të skemës së granteve “Rikrijo të shkuarën, ndërto të ardhmen 2”