18 Maj 2022 – Muzetë shqiptar të rikonceptuar


May 24, 2022

Ka rreth 104,000 muze në botë dhe rreth 53 prej tyre ndodhen në Shqipëri. Muzetë janë të dobishëm për nxitjen e shkëmbimit dhe pasurimit kulturor, si dhe për promovimin e mirëkuptimit të ndërsjelltë, bashkëpunimit dhe paqes.

Ministrja e Kulturës Elva Margariti së bashku me Zëvendës Shefin e Seksionit Politik të Delegacionit të BE-së në Shqipëri, Jean-Baptiste Le Bras, vizituan Kavajën për të monitoruar punimet në Muzeun Etnografik, një sit i rëndësishëm i trashëgimisë kulturore, i cili aktualisht po restaurohet në kuadër të Programi EU4Culture, financuar nga Bashkimi Evropian, zbatuar nga UNOPS, në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Kulturës.

Aktualisht, Muzeu Etnografik në Krujë dhe Kavajë po restaurohet në kuadër të programit EU4Culture dhe punimet në Muzeun Arkeologjik në Durrës janë gati të nisin. Ndërkohë, ekspertët e programit po punojnë ngushtë me Ministrinë e Kulturës për riparimin e Mozaikut në fasadën e Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë si dhe po zhvillojnë një dizajni të ri për vetë objektin.

Puna në muzetë që u dëmtuan nga tërmeti është një proces i ndërlikuar, që kërkon aftësi dhe përfshirje të ekspertizës në  fusha të ndryshme, duke përfshirë specialistë muzeu, ruajtës të objekteve dhe materialeve, specialistë interpretimi, inxhinierë, arkitektë konservues, inxhinierë mekanikë dhe elektrikë.

Pasi finalizohet dizajni i konservimit, së pari duhet të sigurohen të gjitha objektet. Kjo në rastin e Muzeut Etnografik të Kavajës dhe Krujës është bërë duke zhvendosur objektet nga ekspozitat e tyre, duke i pastruar, paketuar dhe më pas duke i ruajtur ato duke marrë parasysh llojin, madhësinë, gjendjen dhe materialin e përbërjes.

Pasi ruajtjes së gjithë objekteve në mënyrë të sigurt, mund të fillojnë punimet e konservimit fizik. Ndërkohë që punimet konservuese janë duke vazhduar, kontrollohen inventarët e të gjitha objekteve.

Çdo artefakt është një objekt i vlefshëm në vetvete, megjithatë kur ato bashkohen në një mënyrë kuptimplotë dhe të menduar mirë, ata mund të tregojnë një histori dhe ta bëjnë historinë të gjallë. duhet Mënyra se si artefaktet do të zgjidhen dhe ekspozohen është projektuar me kujdes.

Ka një sërë mënyrash se si EU4Culture po planifikon të kryejë tregim dhe interpretim në muzetë që po restaurohen aktualisht. Ne dëshirojmë të sjellim interpretimin dixhital dhe klasik. Interpretimi dixhital për të përfshirë të gjitha aspektet e rindërtimit dixhital dhe narrativën e kontekstit social dhe kulturor të jetës së jetuar në këto ndërtesa, ndërsa një interpretim klasik do të ishte ekspozimi i këtyre konteksteve përmes fjalëve të shkruara dhe etiketave muzeale.

Përveç rrëfimit dixhital dhe interpretimit të fakteve historike, ne do të fokusohemi në elementë shtesë të tregimit duke përfshirë realitete të shtuara të bazuara në fakte historike që do të përjetohen në muzetë e sotëm. Ditë emocionuese na presin!