Muzeu Etnografik i Kavajës

Muzeu Etnografik i Kavajës përfaqëson dizajnin arkitekturor, stilin e jetesës dhe ekonomitë e zonës brenda një shembulli të rrallë të një shtëpie tradicionale të shekullit të 18-të. Muzeu ka potencialin të jetë një model biznesi frymëzues dhe vetë-financues për muzetë në të gjithë vendin.

Duke pasur parasysh kushtet ekzistuese, ndërtesa është në gjendje të keqe; E ndërtuar në vitin 1800, ajo ka mbijetuar kryesisht deri më sot pa asnjë ndryshim të madh. Probleme serioze vërehen në çatinë dhe strukturat mbajtëse të drurit si dhe nëpër muret prej qerpiçi; Në sipërfaqet e suvasë vërehen një sërë çarjesh. Sipërfaqet e suvasë në pjesët e poshtme të mureve duket se janë me bazë çimentoje; Artefaktet janë hequr përkohësisht. Edhe pse të kataloguara, pëlhurat historike ruhen në sëndukë pa mirëmbajtjen e duhur.

Ndërhyrjet e propozuara dhe që synohen të zbatohen për rehabilitimin e sitit, në lidhje me projektin “EU4Culture” përfshijnë:

PROJEKTIM

Objekti i ruajtjes
– Stabilizimi strukturor i muraturës prej qerpiçi të dëmtuar rëndë
– Ruajtje e plotë e sipërfaqeve të jashtme, të brendshme dhe çatisë
– Dokumentimi dhe projektimi i bazës së ruajtjes për të gjitha mobiliet, instrumentet dhe pëlhurat
– Projektimi i kutive dhe platformave të ekspozitës sipas dizajnit bashkëkohor të muzeut
– Menaxhimi i riskut nga fatkeqësitë
– Programi dhe planet e mirëmbajtjes

Infrastruktura

– Instalime elektrike për ndriçim
– Sistemi i mbikëqyrjes dhe sigurisë
– Sistemi i ngrohjes dhe ajrimit
– Përmirësimi i shërbimeve të vizitorëve dhe objekteve të magazinimit dhe konservimit të muzeut
– Sistem audio dhe dixhital për qëllime interpretimi
– Peizazhi urban rreth muzeut duhet të sigurojë hapësirën për aktivitete në natyrë
– Shëndeti dhe siguria, evakuimi në raste emergjencash, alarmet nga zjarri dhe mbrojtja

KONSULTIMET DHE PROJEKTIMI

Objekti i rijetësimit

– Krijimi i përmbajtjes për interpretim dixhital
– Interpretimi interaktiv i etnografisë së Kavajës dhe qyteteve fqinje
– Interpretimi përmes prekjes dhe krijimi i përgjithshëm i aksesit universal
– Identifikimi, angazhimi dhe mbështetja e prodhuesve dhe artizanëve vendas për ngjarje që kanë të bëjnë me demonstrimin e teknikave tradicionale të prodhimit dhe të ngjashme me to
– Brendimi dhe identiteti vizual

MENAXHIMI DHE PLANI I BIZNESIT

Menaxhimi

– Projektimi i strukturës për menaxhimin e vizitorëve dhe funksionet për angazhimin lokal
– Analizimi i mundësive shtesë për gjenerim të ardhurash
– Projektimi i aspekteve të ngjarjeve dhe aktiviteteve për të gjitha moshat dhe grupet e interesit

GRANTET

Komponenti socio-ekonomik lokal (skemat e granteve dhe trajnimi në praktikë)

– Krijimi i një punishteje për prodhimin e produkteve me bazë qeramike dhe argjileje në muze – artizanët vendas inkurajohen të krijojnë një punishte prodhimi në muze për qëllime demonstrimi. Prodhimi i produkteve me bazë qeramike dhe argjileje është pjesë e një tradite vendase. Prototipat e prodhuar do të shiten në muze